Какво се случва с абонаментите Семейство и Приятели, ако прекратя моят служебен Sport Pass абонамент?

Ако служителят или работодателят реши да прекрати абонамента на служителя, неговите приятели и роднини ще могат да продължат да използват програмата Sport Pass, но вече няма да имат право на корпоративна отстъпка от цената. Екипът на Sport Pass ще информира по имейл приятелите и роднините за новите условия. При следващото подновяване на абонаментите им няма да могат да ползват отстъпка от цената.