Семейство и Приятели

paper-plane-icon

Какво се случва с абонаментите Семейство и Приятели, ако прекратя моят служебен Sport Pass абонамент?

януари 31, 2019

Ако служителят или работодателят реши да прекрати абонамента на служителя, неговите приятели и роднини ще могат да продължат да използват програмата Sport Pass, но вече няма да имат право на корпоративна отстъпка от цената. Екипът на Sport Pass ще информира по имейл приятелите и роднините за новите условия. При следващото подновяване на абонаментите им няма […]

paper-plane-icon

Колко приятели и роднини мога да поканя? Каква е отстъпката от цената за тях? За какъв план е валидна отстъпката?

януари 31, 2019

Не забравяй, че можеш да поканиш приятелите си и роднините си само ако имаш закупен и активен абонамент. Броят, цената и възможностите за месечните планове се договарят с работодателя ти. Консултирай се с колегата, отговорен за Sport Pass, за условията или се свържи с нас на 0700 40 700.

paper-plane-icon

Как мога да поканя някой да се възползва от условията на абонаментите Семейство и Приятели?

януари 31, 2019

Трябва да ги поканиш, като отвориш уебсайта на Sport Pass, влезеш в профила си с имейла и паролата си. Отиди в последния раздел „ Семейство и Приятели „. В този раздел следва да въведеш имейл адресите на приятелите и роднините, които искаш да се присъединят към Sport Pass. След като въведеш имейл адрес, натисни бутона […]

paper-plane-icon

Какво представляват допълнителните абонаменти Семейство и Приятели?

януари 31, 2019

Sport Pass ти дава възможност да споделяш повече мигове със своите близки, чрез допълнителните абонаменти Семейство и Приятели. Към всеки основен абонамент има определен брой абонаменти Семейство и Приятели на преференциални условия, определени с работодателите. Можеш да поканиш близките си да се присъединят към Sport Pass на специална цена, като влезеш в Профила си в […]