За Търговски партньори

paper-plane-icon

Как да се включим в програмата Andjoy?

януари 31, 2019

Безплатно. Присъединете се към мрежата ни от спортни клубове или мрежата ни от търговски обекти, които предлагат отстъпки, като сключите договор с нас. Няма начална такса за включване или скрити такси. Бързо. Ние ще осигурим навременно всички необходими материали и обучение на Вашите служители. Без четци, без досадни списъци, имате нужда само от интернет и телефон или компютър […]

paper-plane-icon

Защо да бъдем част от Andjoy?

януари 31, 2019

– Привличате нови клиенти и бизнес партньори – Получавате допълнителен комуникационен канал – Повишавате разпознаваемостта на Вашия бизнес – Повишавате лоялността – Получавате надежден партньор Содексо работи с над 2,600 бизнес парнтьора и е на българския пазар от 2003 г.